پنجشنبه 10 خرداد 1403   07:18:51
آخرین اخبار
1401/9/17 پنجشنبه
جلسه هماهنگی امتحانات دانشگاههای پیام نورشهرستان شبستر برگزارشد

.

درشانزدهمین روزآذرماه401 و درآستانه برگزاری آزمونهای پایانترم دانشگاه پیام نور، جلسه هماهنگی این آزمونهابا حضور دکترخداپناه، رئیس دانشگاههای پیام نور شهرستان شبستر و رئیس مرکز رشد واحدهای فناور بنیس- شبستر و کارمندان این مراکز در دفترریاست دانشگاه پیام نور مرکز شبستر برگزارگردید. در این جلسه دکترخداپناه ازآمادگی کامل دانشگاههای پیام نورشهرستان شبستربرای برگزاری این آزمونها خبرداد و افزود برای افزایش  کیفیت خدمات آموزشی و رفاه دانشجویان محترم،با افزایش  و ارتقاء رایانه های مرکز، برگزاری تعداد بیشتری ازآزمونها را از روش کاغذی به الکترونیکی تبدیل کرده ایم.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر